Villkor

Genom att använda vår webbplats, du erkänner dessa villkor och samtycker till att följa de regler som anges här när du besöker Quantum Prime Profit.

Allmän inledning

Denna sida beskriver de officiella villkoren på Quantum Prime Profit hemsida. Villkoren som beskrivs här gäller alla personer och enheter som använder den officiella webbplatsen Quantum Prime Profit eller dess underwebbplatser. Genom att använda vår webbplats, du erkänner dessa villkor och samtycker till att följa de regler som anges här när du besöker Quantum Prime Profit.

Villkor

I dessa allmänna villkor kommer Quantum Prime Profit att använda termer som “We”, “Our,” och “Us” för att göra referenser till ägarna till Quantum Prime Profit-webbplatsen. Vi kan hänvisa till våra användare som “kunder”, “kunder”, “du”, “your”, etc.

Lagstadgad ålder

Alla besökare och användare av Quantum Prime Profit-webbplatsen bör vara äldre än 18 år eller 21 år, beroende på deras ursprungsland eller jurisdiktion. Innan du använder Quantum Prime Profit-webbplatsen rekommenderar vi dig att läsa alla avsnitt i dessa villkor för att säkerställa att du förstår dem fullt ut och samtycker till att följa dem. Om du inte instämmer med någon av de villkor som beskrivs här, är det rekommenderat att du slutar använda Quantum Prime Profit webbplats på denna punkt.

Last updated: May 14, 2024

Ansvarsfriskrivning för risk

Quantum Prime Profit-webbplatsens primära roll och syfte är att leverera ett brett utbud av inledande information, data och kunskap om den globala kryptomarknaden och hjälpa våra användare att hitta kryptovalutamäklare som passar deras handelserfarenhet och investeringsmål. Vi är inte licensierade som finansiella rådgivare, vi är inte mäklare, och vi hävdar inte att vi är krypto marknadsexperter.

Samarbete

Quantum Prime Profit är ett marknadsföringsverktyg som genererar vinst från affiliate partnerskap; vi samarbetar med mäklare i olika regioner för att ansluta våra användare. Vårt enda mål är att framgångsrikt matcha potentiella handlare med en av våra partners mäklare genom ett automatiskt system som startar vid registrering av användarkonto.

Information

Den stora variationen av material som presenteras på Quantum Prime Profit webbplats är skapad för att informera och gynna våra användare. Men på grund av den snabba, volatila och oförutsägbara naturen av de globala kryptovalutamarknaderna, kan vi inte garantera att det material som publiceras på Quantum Prime Profit är korrekt, tillförlitlig eller aktuell.

Således, om det finns någon negativ inverkan av att följa innehållet på vår webbplats, vi är inte ansvariga. Tänk alltid på att du kan förlora alla dina investeringar när du handlar kryptovaluta.

Medvetenhet om de många risker som är involverade i kryptovalutaindustrin är avgörande för att skydda din ursprungliga investering. Detta är ett till sin natur instabilt investeringsutrymme och kommer inte att vara väl lämpat för alla typer av investerare. Så, innan du bestämmer dig för att investera i digitala tillgångar, alltid göra din forskning och samråda med en licensierad finansiell professionell.

Tjänsternas omfattning

Quantum Prime Profit:s tjänster är begränsade till att sammanföra handlare och finansmäklare. När användarna har samtyckt till villkoren som beskrivs på denna sida, de kommer att introduceras till en automatiskt vald affiliate mäklare från vårt nätverk. Användarna kommer då att få möjlighet att kommunicera med sin mäklare och bestämma om de vill använda sina tjänster. Det är användarnas ansvar att undersöka sin utsedda mäklare och bekanta sig med företagets tjänster och användningsvillkor innan de gör investeringar.

Handel är mycket riskfyllt och finansmarknaden kan vara oförutsägbar. Därför är Quantum Prime Profit befriat från allt ansvar avseende användarnas beslut, vinster och förluster. Vi uppmanar dig att göra en grundlig marknadsundersökning innan du investerar. Genom att fortsätta använda denna plattform samtycker du till att du fullständigt förstår dessa villkor.

GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR

Quantum Prime Profit är tillgänglig för användare över hela världen. Observera dock att våra tjänster kanske inte är lagliga i ditt bosättningsland. I vissa regioner kan marknadsföring av kryptovalutabaserade CFD-kontrakt och liknande spekulativa finansiella verktyg vara förbjuden eller begränsad. I Förenade kungariket begränsas till exempel handeln med CFD-kryptovaluta via PS 20/10 av FCA. Liknande restriktioner kan gälla i delar av Förenta staterna, Kanada och andra länder. Därför måste alla användare göra sin tillbörliga omsorg och bekanta sig med alla kryptovaluta-relaterade lagar som är relevanta för deras bosättningsland.

Utlämnande av affiliate länkar

Affiliate-länkar kan ibland inkluderas över Quantum Prime Profit-webbplatsen. Ibland kan Quantum Prime Profit-webbplatsen använda affiliate-länkar. De här länkarna leder användarna till produkter eller tjänster som Quantum Prime Profit-teamet anser kan vara relevanta för vår kundkrets. Quantum Prime Profit kan få ekonomisk ersättning när en av våra användare klickar på dessa affiliate länkar och gör ett framgångsrikt köp.

Den ekonomiska ersättning vi får innebär ingen extra kostnad för våra användare och är inte beroende av kundernas handelsresultat.

Detta innebär att vi inte kommer att hållas ansvariga för potentiella vinster eller förluster från att använda någon produkt, tjänst eller webbplats främjas via affiliate länkar på Quantum Prime Profit. Ansvaret för sådant innehåll ligger hos dem som ligger bakom tjänster, webbplatser eller produkter från tredje part. Så det rekommenderas att du hänvisar till deras respektive villkor för att säkerställa att du samtycker och att de passar de aktuella reglerna för kryptohandel.

Webbplatsanvändning

Om några negativa incidenter eller handelsresultat kan härröra från användningen av Quantum Prime Profit webbplats, detta avsnitt beskriver hur vi inte ska hållas ansvariga. Dessutom tar vi inget ansvar för följande:

Webbplatsavbrott: Ett tillfälligt avbrott i Quantum Prime Profit-webbplatsens tjänster eller ett långsamt svar från webbadministratörer på grund av serverdelsproblem eller webbplatsuppdateringar kan emellanåt inträffa. Webbplatsproblem kan uppstå efter att underhåll har utförts för att säkerställa att vi ger användarna en effektiv och felfri upplevelse när de använder våra tjänster.

Funktionsstörningar: Från tid till annan kan webbadministratörerna av Quantum Prime Profit behöva göra ändringar, uppdateringar och andra justeringar av webbplatsen eller innehållet för att hålla den uppdaterad och leverera en trevlig upplevelse för våra användare. Quantum Prime Profit har rätt att göra detta utan att informera våra användare i förväg. Vi kommer dock att meddela användarna om eventuella störningar när det är möjligt.

Utöver allt material på vår webbplats kan innehållet i dessa villkor också ändras och uppdateras utan föregående meddelande. När en ändring eller uppdatering görs på webbplatsen eller dess regler och villkor börjar den gälla från den tidpunkt då du fortsätter att använda webbplatsen Quantum Prime Profit. Det är användarnas ansvar att hålla sig uppdaterade med den senaste versionen av denna webbplats.

Tredjepartslänkar: Användare kan stöta på länkar till olika resurser och projekt när de navigerar på den här webbplatsen. Vi tar med dessa länkar i utbildningssyfte men hävdar inte att det hyperlänkade innehållet är aktuellt, korrekt eller relevant. Vi uppmanar användarna att ta sig tid att verifiera källor och göra sin egen forskning medan de surfar.

Quantum Prime Profit är inte ansvarig för skador som drabbar användare till följd av avbrott i tjänsten på vår webbplats och tredje part som vi har länkat till, eller genom följande affiliate länkar.

Upphovsrättsskyddat innehåll

När det gäller upphovsrättsskyddat innehåll bör alla användare förutsätta att allt innehåll som förekommer på den officiella webbplatsen Quantum Prime Profit, inklusive, men inte begränsat till, bilder, videor, text och kod, är upphovsrättsskyddat som den immateriella äganderätten till Quantum Prime Profit om inte annat anges.

Dessutom tillåter inte Quantum Prime Profit andra webbplatser att duplicera, kopiera eller återpublicera något av innehållet på vår webbplats, oavsett om det är gratis eller i utbyte mot ekonomisk ersättning. Du kan be om tillstånd att använda Quantum Prime Profit immateriella rättigheter genom att kontakta oss, men vi har rätt att avslå din begäran.

Du kan skriva ut Quantum Prime Profit-webbplatsens innehåll för personligt bruk.

Ansvarsbefrielse

Quantum Prime Profit ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår direkt eller indirekt till följd av

Ändringar av innehåll

Quantum Prime Profit förbehåller sig rätten att när som helst ändra aspekter av vårt webbplatsinnehåll utan att informera användarna innan ändringarna. Ändringar kan inkludera uppdatering, borttagning, ersättning eller på annat sätt ändra delar av eller hela vårt webbplatsinnehåll, inklusive nuvarande regler och villkor Avtal.

Alla ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när de väl gjorts live på Quantum Prime Profit. Genom att fortsätta att använda vår webbplats samtycker du till alla ändringar som görs, oavsett om du känner till dem eller inte. Quantum Prime Profit är inte ansvarig för eventuella förluster som uppstår till följd av detta.

Cookies

De flesta funktionella moderna webbplatser använder cookie-teknik för att ge en bättre upplevelse för användarna som besöker sina webbplatser. En cookie är en textfil som skickas till användarens webbläsare via den webbplatsserver som användaren använder, i det här fallet, Quantum Prime Profit. Sedan ligger cookien kvar i webbläsaren så att webbplatsen i fråga kan känna igen användaren vid nästa besök och ge en personlig upplevelse för varje klient.

Det övergripande syftet med cookie-teknik är att göra det möjligt för webbplatser att fungera effektivt och ge webbplatsbesökarna en överlägsen upplevelse totalt sett. Det finns dock en mängd olika cookies, och var och en av dem fungerar på olika sätt. I denna del av våra villkor har vi sammanställt en lista över de cookies som används på denna webbplats.

Funktionella cookies: Dessa är de vanligaste cookies som hittas på moderna webbplatser. Även kända som essentiella cookies, de är avgörande för att säkerställa att de mest kritiska delarna av en webbplats kan fungera effektivt. Dessutom tillåter de användare att enkelt logga in och driva webbplatsen utan att fylla i formulär upprepade gånger när cookies memorerar sina uppgifter.

Cookies från tredje part: Från tid till annan kommer Quantum Prime Profit att innehålla länkar från externa webbplatser och tredje part. Dessa länkar kan innehålla cookies från nämnda partners. Vi är dock inte ansvariga för cookies som aktiveras via externa webbplatser. Vi föreslår att du läser deras villkor och särskilda cookiepolicyer för mer detaljerad information.

Google Analytics: De flesta webbplatser använder Google Analytics-programmet för att övervaka trafik, användarbeteende, avvisningsfrekvens, etc., och för att förstå hur deras webbplats används och hur de kan tillhandahålla relevant innehåll för sina användare. Det är dock viktigt att komma ihåg att Google inte kan visa, använda eller samla in någon av de data vi samlar in via cookies och därför inte kan använda den för Google-projekt.

Cookie-tekniken spelar en avgörande roll för att driva en modern webbplats backend. Men cookies är inte väl lämpade för alla användare på nätet, och det är bara naturligt att vissa människor vill undvika att använda dem. Om du är en av dessa personer kan du avböja användningen av cookies på Quantum Prime Profit-webbplatsen eller avaktivera dem helt från den webbläsare du använder. Kom dock ihåg att detta kan ha en negativ inverkan på din upplevelse, från att du avaktiverar viktiga funktioner till att du får långsammare inläsningstider.

Olagligt beteende

Genom att använda Quantum Prime Profit-webbplatsen är alla webbplatsanvändare entydigt överens om att endast använda den i laglydiga metoder. Med detta menar vi att du avstår från olagligt och respektlöst beteende, såsom, men inte begränsat till: att använda Quantum Prime Profit-webbplatsen för att överföra, ladda ner, lägga ut eller förmedla data eller annat material som kränker andra användares rättigheter.

Dessutom är det också förbjudet att överföra, ladda ner, publicera eller förmedla data eller annat material som betraktas som osäkert, fientligt, nedvärderande, nedsättande eller trångsynt. Det är förbjudet att ladda upp eller lägga upp olagliga data eller farligt material som innehåller virus eller annan programmering som är utrustad för att skada Quantum Prime Profit-webbplatsen eller online-ramen för våra användare.

Frågor och kommentarer

Om du har några frågor, kommentarer eller önskemål som du vill göra efter att ha läst dessa villkor är du välkommen att kontakta en vänlig medlem i Quantum Prime Profit-teamet via kontaktdelen på vår webbplats. En av våra partners representanter kommer att kontakta dig så snart som möjligt, även om svarstiderna kan bli försenade under hektiska perioder.