Regulamin

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejsze Warunki i zgadzasz się przestrzegać zasad określonych tutaj podczas wizyty w Quantum Prime Profit.

Wstęp ogólny

Niniejsza strona zawiera szczegółowe informacje na temat oficjalnych warunków korzystania z witryny Quantum Prime Profit. Warunki przedstawione tutaj mają zastosowanie do każdej osoby lub podmiotu korzystającego z oficjalnej strony internetowej Quantum Prime Profit lub jej podwitryn. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejsze Warunki i zgadzasz się przestrzegać zasad określonych tutaj podczas wizyty w Quantum Prime Profit.

Warunki

W niniejszym Regulaminie firma Quantum Prime Profit będzie używać terminów takich jak 'My', 'Nasz' i 'My' w celu dokonywania odniesień do właścicieli witryny Quantum Prime Profit. Możemy określać naszych użytkowników jako 'klientów', 'klientów', 'ciebie', 'twojego' itp.

Wiek Prawny

Wszyscy odwiedzający i użytkownicy strony internetowej Quantum Prime Profit powinni mieć ukończone 18 lub 21 lat, w zależności od kraju pochodzenia lub jurysdykcji. Przed skorzystaniem z witryny Quantum Prime Profit zalecamy przeczytanie każdej sekcji niniejszego Regulaminu, aby upewnić się, że w pełni je rozumiesz i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków przedstawionych tutaj, zaleca się zaprzestanie korzystania z witryny Quantum Prime Profit w tym momencie.

Last updated: May 14, 2024

Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko

Podstawową rolą, celem i misją witryny Quantum Prime Profit jest dostarczanie szerokiego wachlarza informacji, danych i wiedzy na globalnym rynku krypto oraz pomaganie naszym użytkownikom w znalezieniu brokerów kryptowalut, które pasują do ich doświadczenia handlowego i celów inwestycyjnych. Nie mamy licencji na doradztwo finansowe, nie jesteśmy brokerami i nie podajemy się za ekspertów rynku krypto.

Współpraca

Quantum Prime Profit jest narzędziem marketingowym, które generuje zyski z partnerstw afiliacyjnych; współpracujemy z brokerami w różnych regionach, aby łączyć naszych użytkowników. Naszym jedynym celem jest skuteczne połączenie potencjalnych inwestorów z jednym z naszych brokerów partnerskich poprzez automatyczny system, który rozpoczyna się od rejestracji konta użytkownika.

Informacje

Szeroki wachlarz materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Quantum Prime Profit jest tworzony w celu informowania i przynoszenia korzyści naszym użytkownikom. Jednak ze względu na dużą szybkość, zmienność i nieprzewidywalność globalnych rynków kryptowalut nie możemy zagwarantować, że materiał publikowany na Quantum Prime Profit jest dokładny, wiarygodny lub aktualny.

W związku z tym, jeśli istnieje jakikolwiek negatywny wpływ na śledzenie treści na naszej stronie internetowej, nie ponosimy odpowiedzialności. Zawsze pamiętaj, że możesz stracić wszystkie swoje inwestycje podczas handlu kryptowalutami.

Świadomość licznych zagrożeń związanych z branżą kryptowalut jest niezbędna do ochrony Twojej początkowej inwestycji. Jest to przestrzeń inwestycyjna z natury niestabilna i nie będzie dobrze dopasowana do wszystkich rodzajów inwestorów. Dlatego przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w aktywa cyfrowe, zawsze należy przeprowadzić badania i skonsultować się z licencjonowanym specjalistą ds. finansowych.

Zakres usług

Zakres usług Quantum Prime Profit ogranicza się do zrzeszania handlowców i pośredników finansowych. Po zaakceptowaniu Warunków i Zasad opisanych na tej stronie, zostaną one przedstawione automatycznie wybranemu brokerowi partnerskiemu z naszej sieci. Użytkownicy będą mieli wówczas możliwość komunikowania się ze swoim brokerem i decydowania, czy chcieliby korzystać ze swoich usług. Obowiązkiem użytkowników jest zapoznanie się z wyznaczonym brokerem i usługami oraz warunkami korzystania z nich przed dokonaniem inwestycji.

Handel jest obarczony wysokim ryzykiem, a rynek finansowy może być nieprzewidywalny. W związku z tym Quantum Prime Profit jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej decyzji, zysków i strat użytkowników. Zachęcamy do przeprowadzenia dokładnych badań rynku przed dokonaniem inwestycji. Dalsze korzystanie z tej platformy oznacza, że zgadzasz się na pełne zrozumienie niniejszych Warunków.

Ograniczenia Geograficzne

Quantum Prime Profit jest dostępny dla użytkowników na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że nasze usługi mogą nie być legalne w kraju zamieszkania. W niektórych regionach wprowadzanie do obrotu kontraktów CFD opartych na kryptowalutach i podobnych spekulacyjnych narzędzi finansowych może być zabronione lub ograniczone. Na przykład w Zjednoczonym Królestwie obrót kryptowalutami CFD jest ograniczony przez FCA za pośrednictwem PS 20/10. Podobne restrykcje mogą obowiązywać w niektórych częściach USA, Kanady i innych krajów. Dlatego wszyscy użytkownicy muszą dołożyć należytej staranności i zapoznać się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi kryptowalut, które są istotne dla ich kraju zamieszkania.

Ujawnianie linków partnerskich

Linki partnerskie mogą być czasami dołączane na stronie internetowej Quantum Prime Profit. Czasami witryna Quantum Prime Profit może korzystać z linków partnerskich. Linki te będą kierować użytkowników do produktów lub usług, które zespół Quantum Prime Profit uzna za istotne dla naszej bazy klientów. Quantum Prime Profit otrzymać rekompensatę finansową, gdy jeden z naszych użytkowników kliknie na te linki partnerskie i dokona udanego zakupu.

Rekompensata finansowa, którą otrzymujemy, nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla naszych użytkowników i nie zależy od wyników handlowych klientów.

Oznacza to, że nie ponosimy odpowiedzialności za potencjalne zyski lub straty wynikające z korzystania z jakiegokolwiek produktu, usługi lub strony internetowej promowanej za pośrednictwem linków afiliacyjnych na Quantum Prime Profit. Odpowiedzialność za takie treści spoczywa na podmiotach, które odpowiadają za usługi, strony internetowe lub produkty stron trzecich. Zaleca się więc, aby odwołać się do ich odpowiednich Warunków, aby upewnić się, że zgadzasz się i że są one zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi handlu kryptoaktywami.

Korzystanie z witryny

Jeśli jakiekolwiek niepożądane incydenty lub wyniki handlu mogą wynikać z korzystania z witryny internetowej Quantum Prime Profit, w niniejszej sekcji opisano, w jaki sposób nie ponosimy odpowiedzialności. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za:

Przerwy w działaniu witryny: Czasami może dojść do czasowej awarii witryny Quantum Prime Profit, oferowanych usług lub powolnej reakcji administratorów sieci Web z powodu problemów z zapleczem lub aktualizacji witryny. Problemy ze stroną mogą wystąpić po przeprowadzeniu konserwacji, aby zapewnić użytkownikom wydajne i bezbłędne korzystanie z naszych usług.

Zakłócenia funkcjonalne: Od czasu do czasu administratorzy sieci Web Quantum Prime Profit mogą być zobowiązani do wprowadzania zmian, aktualizacji i innych modyfikacji w witrynie lub treści, aby zapewnić jej aktualność i przyjemne wrażenia dla naszych użytkowników. Quantum Prime Profit ma prawo to zrobić bez uprzedniego informowania naszych użytkowników. O ewentualnych zakłóceniach będziemy jednak informować użytkowników w miarę możliwości.

Podobnie jak wszystkie materiały znajdujące się na naszej stronie internetowej, treści zawarte w niniejszym Regulaminie również podlegają zmianom i aktualizacjom bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiana lub aktualizacja witryny internetowej lub jej Regulaminu wejdzie w życie z chwilą dalszego korzystania z witryny Quantum Prime Profit. Obowiązkiem użytkowników jest pozostawanie na bieżąco z najnowszą wersją tej strony.

Linki innych firm: Użytkownicy mogą napotkać linki do różnych zasobów i projektów podczas poruszania się po tej witrynie. Zamieszczamy te linki w celach edukacyjnych, ale nie twierdzimy, że hiperłącza są aktualne, dokładne lub istotne. Zachęcamy użytkowników do poświęcenia czasu na weryfikację źródeł i przeprowadzenie własnych badań podczas przeglądania.

Quantum Prime Profit nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkowników w wyniku przerw w świadczeniu usług na naszej stronie internetowej i osób trzecich, z którymi nawiązaliśmy lub za pośrednictwem linków afiliacyjnych.

Treści chronione prawem autorskim

W odniesieniu do treści chronionych prawem autorskim wszyscy użytkownicy powinni zakładać, że wszystkie treści zamieszczone na oficjalnej stronie Quantum Prime Profit, w tym między innymi obrazy, filmy wideo, tekst i kod, są chronione prawem autorskim jako własność intelektualna Quantum Prime Profit, chyba że określono inaczej.

Ponadto Quantum Prime Profit nie zezwala innym stronom internetowym na powielanie, kopiowanie lub ponowne umieszczanie jakichkolwiek treści zamieszczonych na naszej stronie internetowej, bezpłatnie lub w zamian za rekompensatę finansową. Możesz poprosić o zgodę na wykorzystanie Quantum Prime Profit własności intelektualnej, kontaktując się z nami, ale mamy prawo odrzucić Twoją prośbę.

Możesz wydrukować Quantum Prime Profit treści strony internetowej na własny użytek.

Wyłączenie odpowiedzialności

Quantum Prime Profit nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty, które powstają bezpośrednio lub pośrednio w wyniku:

Zmiany w treści

Quantum Prime Profit zastrzega sobie prawo do zmiany aspektów treści naszej strony internetowej w dowolnym momencie i bez informowania użytkowników przed wprowadzeniem zmian. Zmiany mogą obejmować aktualizację, usuwanie, zastępowanie lub inne zmiany części lub całej zawartości naszej strony internetowej, w tym niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich Quantum Prime Profit. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że zgadzasz się na wszystkie wprowadzone zmiany, niezależnie od tego, czy jesteś ich świadomy, czy nie. Quantum Prime Profit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku tego.

Pliki cookie

Większość funkcjonalnych nowoczesnych stron internetowych wykorzystuje technologię plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownikom odwiedzającym ich strony internetowe. Cookie to plik tekstowy wysyłany do przeglądarki użytkownika za pośrednictwem serwera strony, z którego korzysta, w tym przypadku, Quantum Prime Profit. Następnie plik cookie pozostaje w przeglądarce, dzięki czemu dana strona internetowa może rozpoznać użytkownika podczas następnej wizyty i zapewnić spersonalizowane wrażenia dla każdego klienta.

Ogólnym celem technologii plików cookie jest umożliwienie sprawnego działania witryn internetowych i zapewnienie użytkownikom witryny ogólnie lepszych wrażeń. Istnieje jednak wiele plików cookie, a każdy z nich działa w inny sposób. W tej sekcji naszego Regulaminu zebraliśmy listę plików cookie używanych na tej stronie.

Funkcjonalne pliki cookie: Są to najczęściej spotykane pliki cookie na współczesnych stronach internetowych. Znane również jako niezbędne pliki cookie, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że najbardziej krytyczne części witryny mogą działać wydajnie. Ponadto pozwalają użytkownikom wygodnie logować się i obsługiwać stronę bez wielokrotnego wypełniania formularzy, gdyż pliki cookie zapamiętują ich dane.

Ciasteczka zewnętrznych witryn: Od czasu do czasu Quantum Prime Profit będą zawierać odnośniki z zewnętrznych witryn i stron trzecich. Linki te mogą zawierać pliki cookie pochodzące od tych partnerów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za pliki cookie udostępniane za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych. Zalecamy zapoznanie się z ich Regulaminem i szczegółowymi zasadami dotyczącymi plików cookie w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Google Analytics: Większość witryn internetowych korzysta z programu Google Analytics w celu monitorowania ruchu, zachowań użytkowników, współczynników odrzuceń itp. oraz w celu zrozumienia, w jaki sposób ich witryna jest używana i jak mogą dostarczać użytkownikom odpowiednie treści. Należy jednak pamiętać, że Google nie może przeglądać, wykorzystywać ani zbierać żadnych danych, które zbieramy za pomocą plików cookie, a tym samym nie może wykorzystywać ich do projektów Google.

Technologia plików cookie odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu zaplecza nowoczesnej strony internetowej. Jednak pliki cookie nie są dobrze dostosowane do każdego użytkownika online i jest rzeczą naturalną, że niektóre osoby będą chciały ich unikać. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz odmówić korzystania z plików cookie na stronie Quantum Prime Profit lub dezaktywować je całkowicie z przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Należy jednak pamiętać, że może to mieć negatywny wpływ na ogólne wrażenia z witryny, od wyłączenia ważnych funkcji po wolniejsze czasy ładowania.

Zachowanie niezgodne z prawem

Korzystając ze strony Quantum Prime Profit, wszyscy użytkownicy strony jednoznacznie zgadzają się używać jej wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Przez to rozumiemy, że użytkownik powstrzymuje się od nielegalnych i lekceważących zachowań, takich jak między innymi: korzystanie z witryny Quantum Prime Profit w celu przesyłania, pobierania, publikowania lub przekazywania jakichkolwiek danych lub innych materiałów, które naruszają prawa innych użytkowników.

Ponadto zabronione jest również przesyłanie, pobieranie, publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek danych lub innych materiałów postrzeganych jako niebezpieczne, wrogie, lekceważące, obraźliwe lub bigotowane. Zabronione jest przesyłanie lub publikowanie nielegalnych danych lub materiałów niebezpiecznych, które zawierają wirusy lub inne programy wyposażone w celu wyrządzenia szkody stronie internetowej Quantum Prime Profit lub strukturze online naszych użytkowników.

Zapytania i komentarze

Jeśli po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem mają Państwo jakiekolwiek pytania, komentarze, uwagi lub prośby, które chcą Państwo zgłosić, zapraszamy do kontaktu z zaprzyjaźnionym członkiem jednego z zespołów Quantum Prime Profit za pośrednictwem sekcji kontaktowej naszej strony internetowej. Jeden z przedstawicieli naszych partnerów skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, chociaż czasy odpowiedzi mogą być opóźnione w okresach dużego natężenia ruchu.