Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují metody používané programem Quantum Prime Profit pro shromažďování a zpracování údajů od uživatelů na našich webových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují metody používané programem Quantum Prime Profit pro shromažďování a zpracování údajů od uživatelů na našich webových stránkách. Respektujeme všechny platné právní předpisy a dodržujeme příslušné zákony týkající se ochrany soukromí. Shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro fungování a rozvoj webových stránek a služeb Quantum Prime Profit.

Účel

Tyto Zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují proces shromažďování, zpracování, používání, ukládání a ochrany uživatelských dat. V rámci této politiky také vysvětlujeme práva našich uživatelů ve vztahu k jejich datům a jejich využití do roku 11223.

Definice

V rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů bude uvedeno několik právních podmínek. Seznamte se, prosím, s níže uvedenými pojmy a jejich definicemi dříve, než budete pokračovat v práci na těchto zásadách.

Jak Quantum Prime Profit Shromažďuje Osobní Údaje?

Quantum Prime Profit používá několik metod pro shromažďování osobních údajů od uživatelů. Při procházení webu a používání dostupných služeb budou vaše osobní údaje shromažďovány následujícími způsoby:

Dobrovolná data prostřednictvím používání webových stránek

Při použití čísla Quantum Prime Profit, prostřednictvím některých vašich akcí, nám dobrovolně poskytnete osobní údaje. Například při registraci účtu Quantum Prime Profit obvykle vyžadujeme základní osobní údaje, jako je kontaktní číslo, celé jméno a e-mailová adresa. Je to nezbytné k tomu, abychom vaším jménem vytvořili účet. Poskytnutím údajů prostřednictvím našeho registračního formuláře souhlasíte s tím, abychom tyto údaje shromažďovali a zpracovávali.

Sdílení dat prostřednictvím komunikace

Pokud se zeptáte na oficiální kontaktní stránku Quantum Prime Profit, obvykle budeme požadovat informace, jako je vaše celé jméno, e-mailová adresa a kontaktní číslo. Vedle důvodu pro vaši zprávu a textu, dat a obrázků v ní obsažených budeme pravděpodobně shromažďovat a ukládat tato data, aby byla korespondence v budoucnu přímočará. Žádné údaje, které nesouvisí s rozsahem našich služeb nebo s fungováním webové stránky Quantum Prime Profit, nebudou zpracovány.

Další údaje dostupné ze standardního používání webových stránek

Další osobní údaje můžeme shromažďovat pomocí různých nástrojů a souborů cookie použitých na webových stránkách Quantum Prime Profit. V tomto případě budou shromážděné údaje souviset s demografickým pozadím a chováním našich uživatelů. Tyto shromážděné údaje budou společně použity jako forma identifikace skupiny.

Zákonnost zpracování osobních údajů

Na čísle Quantum Prime Profit zpracováváme pouze údaje, které jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, abychom mohli poskytnout pozitivní uživatelské zkušenosti. Sběr a zpracování osobních údajů nám umožňuje analyzovat a zlepšit naše služby. Veškerý sběr a zpracování údajů probíhá v koordinaci s platnými zákony o ochraně osobních údajů a neporušuje práva uživatelů.

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány do roku Quantum Prime Profit z těchto právních důvodů:

Upozorňujeme, že Quantum Prime Profit není přímý datový procesor a na našich serverech nejsou uložena žádná data. Po vytvoření účtu na našich webových stránkách máme váš souhlas s jeho předáním určenému zpracovateli dat. To znamená, že budeme sdílet data s přidruženým makléřem, který byl vám přidělen a který bude v tuto chvíli zodpovědný za zpracování vašich dat.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich práv souvisejících s daty nebo chcete-li vznést své obavy, kontaktujte prosím svého přiděleného makléře přímo prostřednictvím jakýchkoli dostupných komunikačních prostředků.

Jak Quantum Prime Profit Využívá Shromážděná Data?

Existuje několik způsobů, jak Quantum Prime Profit využívá data, která shromažďujeme od uživatelů. Obecně se používá k tomu, aby umožnil přímočařejší a účinnější způsob komunikace s našimi uživateli a zlepšil jejich zážitek z webu. V této části se budeme zabývat některými hlavními způsoby, jak využíváme shromážděné údaje.

Používá Quantum Prime Profit Cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které pomáhají identifikovat a rozlišit uživatele a jejich zařízení při přístupu k Quantum Prime Profit. Soubory cookie nám pomáhají analyzovat výkon našich webových stránek a dále jej zlepšovat ve prospěch našich uživatelů. Soubory cookie jsou nezbytné pro vývoj našich webových stránek a umožňují nám přizpůsobit a zlepšit naše služby.

Na našich webových stránkách jsou používány tři hlavní typy souborů cookie pro sběr údajů o uživatelích.

Quantum Prime Profit uživatelé mají možnost odhlásit se od používání souborů cookies jejich zakázáním v nastavení prohlížeče. Zakázáním souborů cookie však může dojít k negativnímu dopadu na vaše uživatelské prostředí a webové stránky nemusí fungovat podle plánu.

Více informací o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Úložiště

Quantum Prime Profit neuchovává žádné osobní údaje na našich serverech. Jakmile uživatele s účty odkážeme na naše přidružené třetí strany broker, bude makléř zodpovědný za zpracování, ukládání, ochranu a mazání všech uživatelských dat.

Všichni makléři jsou spojeni s dodržováním GDPR a dalších zákonů o ochraně osobních údajů týkajících se země, ve které mají sídlo. Stále však vyzýváme uživatele, aby se seznámili s podmínkami týkajícími se shromažďování a používání svých osobních údajů prostřednictvím vlastních Zásad ochrany osobních údajů, které jim přidělil zprostředkovatel.

Ochrana

Tým Quantum Prime Profit se snaží dodržovat nejvyšší možné bezpečnostní standardy, aby pomohl chránit uživatelská data. Byla provedena veškerá nezbytná opatření, aby byla uživatelská data chráněna během používání této webové stránky. Nesdílíme žádná uživatelská data s neoprávněnými stranami. V případě zákonné povinnosti sdílet údaje budeme uživatele informovat, abychom mohli v případě potřeby získat jejich výslovný souhlas.

Obdržíme-li jakékoli žádosti o přístup k údajům našich uživatelů, přijmeme příslušná opatření k prošetření těchto žádostí a určení jejich legitimity, a to i v případě, že je podají úřady nebo vládní agentury. Quantum Prime Profit se vždy vynasnaží zjistit, zda práva našich uživatelů na ochranu osobních údajů nepřevažují nad takovými požadavky a budou je dodržovat pouze v případě, že je to právně vyžadováno. Klient bude o takových žádostech o přístup ke svým údajům informován.

Naši zaměstnanci podléhají přísným pravidlům důvěrnosti a jsou povinni zachovávat soukromí uživatelských údajů a nesdílet je s nikým. Vaše osobní údaje budou vystaveny pouze minimálnímu počtu lidí, který je nezbytný pro zajištění řádného fungování našich webových stránek a služeb.

Pokud je žádost podána vládní agenturou nebo orgánem, který má legitimní právo, můžeme být povinni zveřejnit uživatelské údaje, abychom vyhověli příslušným orgánům. Pokud je například uživatel zapojen do trestního vyšetřování, budeme možná muset spolupracovat s příslušnými orgány tím, že jim poskytneme osobní údaje spojené s daným uživatelem.

Sdílení dat

Quantum Prime Profit nebude sdílet uživatelská data s třetími stranami bez souhlasu uživatele. Uživatelé si však musí být vědomi toho, že jejich údaje budou zpracovávány zpracovateli dat, kteří mají na svých příslušných webových stránkách uvedeny své vlastní podmínky ochrany osobních údajů.

Vedle zprostředkovatelů je hostující společnost Quantum Prime Profit oprávněna provozovat své webové stránky také přístup k uživatelským údajům a slouží jako další Zpracovatel dat.

Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů našich partnerů třetích stran, inzerentů nebo webových stránek uvedených na webových stránkách Quantum Prime Profit, doporučujeme navštívit jejich vlastní stránky o zásadách ochrany osobních údajů, abyste lépe pochopili, jak jednotlivé webové stránky třetích stran fungují, jak shromažďují vaše data a jakým způsobem je využívají.

Obecná práva na ochranu osobních údajů (GDPR) a Quantum Prime Profit

Zásady ochrany osobních údajů Quantum Prime Profit jsou v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulations, GDPR), jejichž výhody má každý občan EU.

Předpisy uvedené v GDPR se týkají těchto uživatelských práv:

Uživatelé mají navíc právo odmítnout shromažďování údajů a napadnout naše shromažďování údajů ve snaze o dosažení oprávněného zájmu, pokud mohou prokázat, že jejich právo na soukromí převažuje nad našimi uváděnými důvody pro shromažďování údajů.

Pokud jste občanem EU a chcete uplatnit některá ze svých obecných práv na ochranu osobních údajů (GDPR), máte právo tak učinit a můžete se na nás obrátit prostřednictvím stránky Kontaktujte nás na oficiálních stránkách Quantum Prime Profit. V závislosti na tom, kde se uživatelé nacházejí, mohou platit další zákony týkající se ochrany osobních údajů.

Aktualizace této zásady

Quantum Prime Profit si vyhrazuje právo provádět změny a revize obsahu zobrazeného na této webové stránce. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být také kdykoli změněny bez předchozího upozornění uživatelů. Jakékoli změny nabudou účinku okamžitě poté, co vstoupí v platnost dne Quantum Prime Profit. Uživatel musí být informován o nejnovější verzi těchto Zásad ochrany osobních údajů, a to i v případě, že nebyl informován o jakýchkoli změnách. Pokračování v používání této webové stránky znamená souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů Quantum Prime Profit.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jakéhokoli jiného obsahu na čísle Quantum Prime Profit, kontaktujte nás pomocí formuláře na stránce Kontaktujte nás.